Polityka Odpowiedzialności - Dostawca Produkcji AGRO-V

Polityka odpowiedzialności

Istnieją wypadki, w których kompania "AGRO-V" może odmówić w wykonaniu swoich zobowiązań, a dokładnie nie ponosić odpowiedzialność, związaną z użyciem użytkownikami tego zasobu. Polityka odpowiedzialności wydziela szereg przyczyn :

  • Użycie informacji, zamieszczonej na stronie internetowej przyniosło użytkownikowi stratę.
  • Imak zasobu nie zdążył wnieść korygowania na stronę internetową w ten czas, kiedy producent zmienił informację o towarze.
  • Elektronowy adres na ten zasób było zamieszczone na postronnej stronie internetowej.
  • Kompania nie ponosi odpowiedzialność za choroby czy zależność wywołane w trakcie pracy z zasobem.
  • Jeśli informacja, co wyłożyło się na zasobie, doprowadziła do tych czy innych strat.
  • Użytkownik nie może wykorzystać dane ze strony internetowej w osobistych celach.
  • Jeśli obraz towaru różni się od tego, który otrzymał nabywca.
  • Jeśli wskutek pracy ze stroną internetową użytkownik utracił pracę, był odliczony z ćwiczebnego zakładu, utracił zeszłą aktywność czy zyskał dowolnego rodzaju zależność.

Wszystkie wypadki, że przeliczone powyżej, Administracja "AGRO-V" odnosi do tych, za które nie może nieść odpowiedzialności. Również kierownictwo kompanii w jakikolwiek moment może zmieniać dane o proponowanym towarze, a mianowicie opis, koszt czy nazwa.

Użycie tego placyka oznacza że jesteście zaznajomione z wszystkimi politykami i zgodne na rozsyłanie w imieniu internet-sklepu. Wszystkie późniejsze spory, co wychodzi za ramki tej umowy, będą decydowały się w indywidualistycznym trybie.