Polityka prywatności - Dostawca Produkcji AGRO-V

Polityka poufności

Kompania "AGRO-V" ze zrozumieniem i szacunkiem stosuje do pragnienia swoich klientów zachować w bezpieczeństwie osobistą informację. Nasza polityka poufności akcentuje uwagę na tym, że w moment użycia tego zasobu użytkownik może nie burzyć się za upływ danych/

Zasób wymaga niektóre dane od użytkowników, lecz wykorzystuje ich w pewnych sytuacjach i w celu konkretną. Jeśli krótko, to kompania wykorzystuje dane dla utworu akcyjnego rozsyłania, informowania klientów o nowych nadejściach i specjalnych propozycjach. Oprócz tego są poważne pytania, kiedy my wymuszone przekazać informację o was trzecim osobom. Dokładniej o tych sytuacjach mówi się w umowie "Zgoda na rozsyłanie".h o swojej jaźni.

Wszystko że wymagamy prosi się w formie rejestracji strony internetowej czy podczas pierwszego kupna. Do tych danych odnoszą się ogółem kilku punktów - kontaktowego telefonu, imienia klienta i elektronowej szuflady.

Dla czego czynimy zdobywanie informacji?

Te osobiste dane, które wymagamy zbierają się dla prowadzenia stosunków z klientem, załatwienia dokumentacji, nadania usługi dostawy, przechodzenia urzędu celnego księgowego.

Z momentu rejestracji i przekazania danych automatycznie stajecie się partnerem kompanii "AGRO-V" i z tego dnia czasami będziesz otrzymywały elektronowe zawiadomienia czy sms-rozsyłanie.

Na dziś każdy przedsiębiorca i duża kompania zobowiązane prosić niektóre bazowe dane o klientach i zapewniać ich pełną dyskrecję.

Że czynimy dla zachowania osobistej informacji o kliencie?

Obrona osobistych danych stoi na czele odpowiedzialności kompanii "AGRO-V". Na mocy międzynarodowych standardów bezpieczeństwa my zobowiązane zachować i obronić osobiste wiadomości każdego użytkownika od zamachu trzecich osób.

Ze naszej strony są zrobione współczesne techniczne metody obrony, które pomagają zachować konfidencjonalne dane w ramach internet placyka.

Z boku użytkownika również należy bezpieczne wiadomości. Dla tego rekomendujemy nie dzielić się nie z kim osobistą informacją i danymi przekazanymi w moment rejestracji na stronie internetowej.

Bezpieczeństwo pracuje w taki sposób, że w razie prób złamać ewidencyjny zapis Wam na pocztę czy telefon komórkowy przyjdzie zawiadomienie. Żeby dowiedzieć się więcej o procesie obrony danych czy wnieść niektóre propozycje - napiszcie nam za wskazanym na stronie internetowej elektronowym adresem.